Begeleiding naar behoefte

Wij helpen gemeenten met verschillende vraagstukken op het gebied van communicatie oplossingen en klantcontact. En dat kan op allerlei manieren. Een greep uit onze dienstverlening:

Quick Scan

Op zoek naar een start- of aanknopingspunt? Wij helpen u op weg met een quick scan van uw situatie.

Workshops

Op basis van verschillende workshops helpen wij u met het bepalen van een optimale strategie.

los-advies-begeleiding

Inkoop en aanbesteding

We ondersteunen u met kennis van de markt en jarenlange ervaring met alle vormen van (Europees) aanbesteden.

Projectmanagement

We beschikken over projectleiderskwaliteiten en combineren deze met inhoudelijke kennis.

Adoptie en Communicatie

Wij leggen de (belangrijke) verbinding tussen project en organisatie.

Inrichting en strategie KCC

Wij onderkennen het belang van een goed functionerend KCC als hart van de telefonische dienstverlening.

Wij helpen u op weg

Quickscan

Eind vorig jaar is de implementatie van de aanbesteding GT Connect volledig gestopt, nadat de VNG de overeenkomst met ATOS heeft opgezegd. Heeft u meegedaan en heeft u nog geen (volledig) beeld hoe u als gemeente verder gaat?  Wij helpen u graag concreet op weg door middel van een quick scan. Met de quick scan brengen wij op beknopte wijze uw huidige situatie in beeld en analyseren deze. Het resultaat is een onafhankelijk en compact advies met betrekking tot uw gemeentelijke communicatievraagstuk rondom het verbeteren en inrichten van klantcontact en communicatietechnologie.

Bent u van plan om zelf aan te besteden? Dan is deze quick scan een eerste stap bij het vaststellen van het eisenpakket en de passende inkoopstrategie. Sluit u aan bij de nieuwe aanbesteding van de VNG? Dan biedt onze quick scan u houvast om mee te praten met een duidelijk inzicht in uw eigen wensen en belangen.

De route uitgestippeld

Workshops

Weten waar je naar toe wilt. Dat vormt de basis voor alle besluiten die te maken hebben met de inrichting van het klantcontact met hulp van communicatie oplossingen.  We zien gemeenten worstelen met vraagstukken omtrent mobiel, tenzij,  de inschrijving op GT Mobiel 3, de mogelijke inzet van MS Teams, de impact van de invoering van de nieuwe werkplek en de klantcontactstrategie met de invoering van meerdere kanalen volgens de omnichannel gedachte.  En dan met name over de samenhang van al deze vraagstukken. Op basis van verschillende workshops helpen wij u met het bepalen van een optimale strategie. En uiteraard vertalen we dit samen met u naar concrete uitvoeringsplannen.

Een goed begin is het ….

Inkoop en aanbesteding

Al jarenlang ondersteunen wij onze klanten bij hun aanbestedingen. Afhankelijk van de omvang van de vraag zijn dit (meervoudig) onderhandse aanbestedingen tot grote Europese aanbestedingen. We kennen de markt en we kennen de aanbestedingsvormen. We helpen u de eisen en de wensen eenduidig te formuleren en ondersteunen u bij de beoordeling. Een goede aanbesteding kost tijd en energie. Maar die tijd en energie verdient u dubbel en dwars terug tijdens de realisatiefase.

Uw belangen behartigd

Projectmanagement

Bij een groot aantal gemeenten zijn we onderdeel van het projectteam Telefonie en fungeren wij als de interne projectleider. Of we maken onderdeel uit van het team en adviseren en ondersteunen de interne projectleider. Wij vormen de inhoudelijk deskundige tegenhanger van de projectleider van de leverancier. En we plannen en bewaken de activiteiten binnen de gemeentelijke organisatie. Wij hebben ruime ervaring met aanbestedings- en implementatietrajecten en zijn in staat snel te schakelen en bij te sturen. En daarbij vooral uw belangen te bewaken.

De verbinding met de organisatie

Adoptie en communicatie

Vaak ligt de focus bij projecten op de techniek. Zeker bij de leverancier, maar vaak ook bij de interne projectgroep. De aansluiting met de organisatie ontbreekt en dat komt het resultaat niet ten goede. In de rol van business projectleider/adoptie-expert zijn wij de verbinder tussen projectgroep en organisatie. Wij zoeken wij de aansluiting om in gezamenlijk overleg het communicatie- en adoptieplan uit te werken. En veelal zijn wij vanuit deze rol verantwoordelijk voor het ophalen van de benodigde informatie voor de programmering (het nummerplan) en het vormgeven van de inrichting van het KCC (call flows).

Het kloppend hart van dienstverlening

Inrichting en strategie KCC

Het KCC vormt het kloppend hart van de telefonische dienstverlening van een gemeente. Wij kunnen ondersteunen bij allerlei vraagstukken die spelen. Of het nu gaat om het opstellen en concretiseren van de omnichannel klantcontact strategie, het optimaliseren van de huidige call flows, het koppelen met een klantcontactsysteem, het interpreteren van de rapportages of het bepalen van de inrichting van een nieuw platform. We hebben jarenlange ervaring op zowel strategisch als praktisch vlak en delen deze graag met u.