Het begin van het einde van GT Connect?

Voor de tweede keer binnen een half jaar heeft de VNG de uitrol van GT Connect on hold gezet. Ze zien zich daartoe genoodzaakt, omdat op grond van een pentestrapport opnieuw blijkt dat niet wordt voldaan aan de gestelde veiligheidseisen. Dat is niet niks! Het rommelt, het piept en het kraakt al lange tijd bij ATOS. Nu ook de grotere gemeenten aan de noodrem hebben getrokken, lijkt het einde in zicht voor de GT dienstverlening van Atos.

De meeste gemeenten die tot nu toe in de GT Connect boot zijn gestapt, hebben ervaren dat het weinig heeft opgeleverd en veel geld en energie heeft gekost. Veel negatieve energie vooral. En dan hebben we het nog niet eens over alle tijd en energie die de VNG erin heeft gestoken om het project vlot te trekken.

Zoals gemeld in de vorige blog heeft een aantal gemeenten al besloten om het voorlopig nog maar even aan te kijken en zich vooral te richten op andere ICT projecten. De meeste hebben inmiddels de service- en onderhoudscontracten op hun huidige telefonieplatform verlengd. En er wordt zelfs gekeken naar de mogelijkheden om nieuwe functionaliteiten aan te bieden op de huidige platformen. Met name aan goede thuiswerkfunctionaliteiten is een grote behoefte.

Inmiddels adviseren we onze gemeentelijke klanten om vooral verder vooruit te kijken naar de inrichting van de nieuwe digitale werkplekken en bewuste keuzes te maken bij de inzet van telefonie en digitale kanalen. Om daarbij serieus opnieuw na te denken over de vraag in hoeverre de binnen GT Connect aangeboden oplossing nog aansluit bij de ICT visie en -ontwikkelingen die door Covid19 in een stroomversnelling zijn geraakt. Is het verstandig om nu over te stappen naar GT Connect? Is het überhaupt verstandig om de applicatie Circuit te introduceren naast de bijna identieke MS Teams applicatie of door andere partijen aangeboden Cloud oplossingen?

In de hectiek waar de meeste gemeenten nu toch al in zitten, lijkt het verstandig om even een stap terug te doen en opnieuw te bepalen waar men staat en welke mogelijke scenario’s er zijn. En dan vooral scenario’s die uitgaan van een minimale afname van GT Connect diensten, een optie die vanaf begin 2021 tot de mogelijkheden behoort.

En voor de zekerheid werken we met onze klanten ook al enige tijd scenario’s uit zonder inzet van GT Connect. En het opnieuw on hold zetten van het project bevestigt ons daarin.