GT Mobiel 3

een goede voorbereiding is het halve werk

De VNG heeft op 6 april de raamovereenkomst voor GT Mobiel 3 gegund aan T-Mobile en Vodafone. Als er geen bezwaar wordt gemaakt tegen deze gunning, dan treedt per 26 april de raamovereenkomst in werking. En kunnen de eerste gemeenten starten met hun minicompetitie. 

Natuurlijk is de nieuwe tariefstelling ‘spannend’. Maar de meeste (beheerders van de) gemeenten zullen vooral benieuwd zijn naar de uitslag van hun minicompetitie. Kan de gemeente een contract afsluiten met de huidige provider of is er sprake van een overstap naar een nieuwe provider?

Met name bij de gemeenten met een grote mobiele vloot is de impact van een overstap enorm, zowel organisatorisch als financieel. De kosten die met een migratie gemoeid zijn, worden nog wel eens onderschat. Datzelfde geldt voor de benodigde projectleiding.

Hoe complexer het huidige contract, hoe groter de kans dat de minicompetitie positief uitpakt voor de huidige provider. Zeker als er sprake is van een door de provider gerealiseerde inpandige dekking. Kijk dus goed of hier nog enigszins valt te sturen, het kan je een hoop geld besparen.

Een goede en tijdige voorbereiding voor de minicompetitie is het halve werk. Zorg dat je ruim op tijd alle benodigde informatie inzichtelijk hebt. Een belangrijk aspect daarbij is zowel de in- als outdoor dekking van zowel 4G als 5G. Welke locaties zijn belangrijk? De verschuiving van het werken op kantoor naar het werken op de thuislocatie vergt een andere manier van kijken naar het in- en outdoordekkingsvraagstuk dan tijdens de eerdere GT mobiel implementaties. Hierin kan de provider in de minicompetitie het verschil gaan maken. Mocht achteraf uit een meting blijken dat de minimaal gewenste mobiele dekking niet wordt gehaald, dan is de provider verplicht om die alsnog voor de gemeente in te richten.

Ook de keuze voor het aantal en type simkaarten vraagt een helder beleid voor de vervangingsstrategie van de mobiele toestellen. Wil je als gemeente toe naar e-sims, zodat de medewerkers gebruik kunnen maken van één toestel voor zowel privé-oproepen als zakelijke oproepen? En ga je dat dan faciliteren door daarvoor een geschikt toestel aan te bieden (standaard of op basis van CYOD)? Of geef je de medewerkers de mogelijkheid om dit zelf te faciliteren (BYOD)? Allemaal vragen waarbij het verstandig is om de antwoorden te formuleren voor aanvang van de minicompetitie.

We hebben al veel gemeenten geholpen bij GT Mobiel 1 en 2. Wil je graag een keer met ons van gedachten wisselen? We zijn telefonisch te bereiken via 088-0116116 of stuur een mail naar info@govconsult.nl.