GT Connect en video vergaderen, hoe gaat dat samen?

Gedwongen tot videocommunicatie te midden van de covid-19-crisis

De afgelopen 2 weken heeft het gebruik van videocommunicatie middelen een enorme vlucht genomen. Bij het boeken van een overleg wordt steevast gevraagd via welke tools zal worden vergaderd of wordt in de agenda uitnodiging de  virtuele vergaderzaal geboekt.

Hoewel de omstandigheden ons dwingen om dergelijke keuzes te maken, heeft het ook een mooie keerzijde. Video vergaderen en telefonisch vergaderen worden breed in de samenleving gebruikt. Filestress lijkt even niet top of mind en wordt vervangen door het vinden van een rustige vergaderplek thuis.

Vergaderlandschap kiest vaker voor videocommunicatie

Als straks het normale leven weer zijn beloop krijgt, is de verwachting dat het vergaderlandschap ook in Nederland vaker zal kiezen voor het gebruik van video. En daarbij horen passende ICT voorzieningen als Teams en Zoom.

Voor de medewerker met laptop, smartphone of tablet is het belangrijk om niet een woud van oplossingen te willen gebruiken, maar zoveel mogelijk de beschikking te hebben over één oplossing die werkt en makkelijk in gebruik is. Goede randapparatuur als een webcam en een goede headset complementeren de nieuwe vergaderwerkplek. En willen we met mensen buiten onze eigen organisatie vergaderen, dan is het fijn dat ook hier mensen met hun eigen video applicatie kunnen deelnemen.

Kies je dan als gemeente nog wel voor Circuit, als de hele wereld om je heen kiest voor andere standaarden? En hoe flexibel ben je dan straks als je online wilt vergaderen?

GT Connect helpt haar klanten bij het kiezen van de juiste instrumenten voor hun video vergaderingen

We adviseren gemeenten om vóór de uitrol van GT Connect vast te stellen welke communicatiemiddelen er al zijn binnen de organisatie zijn en welke specifieke wensen er leven ten aanzien van dit soort gereedschappen. Die wensen kunnen vervolgens aangehouden worden tegen de middelen die er al zijn en tegen met de mogelijkheden die GT Connect dan gaat bieden. Alleen op die manier maak je de juiste keuze. Want met de juiste instrumenten wordt video vergaderen écht de standaard van morgen. Ook de IBD heeft aan dat als je als gemeente gebruik wilt maken van video, je er verstandig aan doet om goed om te gaan met vertrouwelijkheid van documenten die je deelt en daarin telkens de juiste afwegingen te maken (bron: Binnenlands bestuur)