En dan is daar toch het einde van GT Connect

Gisteren plaatsten we al een blog met de vraag of het einde van GT Connect in zicht was. Terecht, naar nu blijkt. Want geruchten waren er al maanden. Onrust was er ook allang onder de deelnemende gemeenten, al dan niet aangewakkerd door leveranciers die hun kans roken. Weinigen hadden nog hoop op een echt goede afloop. En ook de VNG zegt nu dat het genoeg is. De stekker is eruit.

Met het oorspronkelijke idee in 2018 was niks mis: laten we als gemeenten gezamenlijk een aanbesteding in de markt zetten, de krachten bundelen en zoeken naar de synergie. Maar de praktijk bleek weerbarstiger. Een aantal grote leveranciers haakte al af in de aanbestedingsfase. Belangrijkste reden: het project was te groot, de tijdslijnen te ambitieus en de boeteclausules buitenproportioneel.

Atos geloofde er wel in, bood aan en won de aanbesteding in 2019. Maar vanaf het begin af aan liep het project niet soepel. De gemeenten waren onvoldoende voorbereid en kregen pas beeld en geluid bij het project bij de aanvang van de onboarding, met vertraging als gevolg. De snel gevormde Atos projectteams moesten lopen langs rigide gestandaardiseerde lijnen, terwijl de gemeenten zochten naar ondersteuning en flexibiliteit. En niet in de laatste plaats ontbrak het Atos aan voldoende mensen met de juiste kennis en bleken essentiële functionaliteiten (nog) niet beschikbaar. Gemeenten hadden het gevoel verwikkeld te zijn in een strijd met Atos in plaats van in een samenwerking.

De stekker is eruit getrokken door de VNG. De brief die naar de gemeenten is gestuurd, wond er geen doekjes om. Maar hoe nu verder? Wij verwachten dat dit zal dit leiden tot een juridische nasleep met een onduidelijk periode voor de deelnemende gemeenten.

Met een aantal gemeenten hebben wij de afgelopen maanden al voorgesorteerd op mogelijke scenario’s waarbij GT Connect nog slechts een minimale of helemaal geen rol meer speelde. Niet alleen omdat GT Connect niet goed van de grond leek te komen, maar vooral omdat GT Connect was ingehaald door de versnelde uitrol van MS Teams als gevolg van Covid19. We hebben met deze gemeenten al een overbruggingsperiode uitgewerkt en de blik op de toekomst gericht aan de hand van een aantal scenario’s die we hebben uitgewerkt in de vorm van business cases.

Heeft u interesse in de scenario’s die we hebben uitgewerkt, laat het ons weten. We praten u graag bij.