Een hoop (on)duidelijkheid

Een aantal weken geleden berichtten we over het eenzijdig beëindigen van het GT Connect contract door de VNG. Sindsdien is er veel gebeurd.  

De titel van deze blog geeft al aan dat de recente gebeurtenissen hebben geleid tot zowel meer duidelijkheid als onduidelijkheid. Laten we met de eerste beginnen. Duidelijk is dat VNG en Atos inmiddels zijn verwikkeld in een juridische strijd. Afhankelijk van hoe beide partijen zich gaan opstellen, zou dit best wel eens een lang juridisch gevecht kunnen gaan worden. VNG neemt het standpunt in dat Atos, ondanks herhaaldelijk aandringen, niet voldoet aan gestelde eisen en afspraken. VNG heeft daarom besloten tot eenzijdige ontbinding over te gaan. In grote lijnen is de reactie van Atos dat ze zich hier niet in herkennen en stellen zij dat de VNG – en daarmee de deelnemende gemeenten – gebonden zijn aan het contract.

En daarmee komen we tot de onduidelijkheid waar we in de titel naar verwijzen. In afwachting van de uitkomst van de juridische strijd, is de bewegingsruimte van de gemeenten de komende periode beperkt. En dat is voor de meeste gemeenten een probleem. Met het vooruitzicht op de komst van GT Connect – een hoogwaardig UC platform – hebben veel gemeente de afgelopen jaren weinig tot niets geïnvesteerd in hun huidige platformen. Logisch ook. Maar dat betekent wel dat er nu niet alleen operationele risico’s ontstaan, maar dat er ook sprake is van ‘functionele onvrede’ bij de gebruikers.

We helpen de gemeenten bij het in kaart brengen van de mogelijkheden op de korte en de lange termijn. Daarbij rekening houdend met de bewegingsruimte die de VNG aangeeft dat er is. Want alleen stilzitten en wachten op de uitkomst van de strijd, is voor de meeste gemeenten geen optie.

Jammer dat een dergelijk ambitieus project, komend vanuit de beste bedoelingen, zo’n triest verloop heeft. Ben je op zoek naar antwoorden op de vraag: ‘hoe heeft het zover kunnen komen?’, lees dan eens het volgende artikel op itchannelpro.nl. Het geeft een mooi beeld van de achtergrond en het verloop van het project.